Checklista – texttyper

10,00 kr

Checklista för att underlätta skrivandet. 

  • Berättande text
  • Återberättande text
  • Argumenterande text
  • Instruerande text

Antal filer: 1
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader