Diktamen – Textsamling med enkla texter

20,00 kr

Det här är en samling av 16 olika texter som man kan använda till diktamensträning. Diktamen är en skriftlig övning som syftar till att bedöma och förbättra elevers stavning, grammatik, skrivfärdigheter och andra språkliga förmågor. Vid en diktamen läser läraren en text högt medan eleverna lyssnar och försöker att skriva ner det som sägs så korrekt som möjligt. Efteråt granskas texterna för att identifiera eventuella fel eller felaktigheter. Diktamen har, för oss, varit en användbar övning för att öva och finslipa skrivfärdigheter samt öka medvetenheten om stavning och grammatik hos eleverna. 

Vi delar ut en sida i veckan, eleverna får 1 hel vecka på sig att träna på texten innan de är dags för själva diktamensförhöret 🙂 

Källor:
– NE.se
– Lära NO åk 6

Om du har funderingar eller frågor, tveka inte att kontakta oss på någon av nedanstående plattformar:

Tiktok: Frokenmarmes

Instagram: Frokenmarmes

Email: frokenmarmes@gmail.com

Antal filer: 1
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader