Skyltar tiokompisar

10,00 kr

Denna fil innehåller skyltar för de olika tiokompisarna. Jag har även gjort en skylt där alla tiokompisar är med på samma.

Dessa skyltar passar bra tillsammans med talplanscherna 0 – 10, som också finns här för nedladdning. 

Antal filer: 1
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader