Dilemma

15,00 kr

8 st dilemman från skolans värld. Diskussionsunderlag alternativt skriftlig uppgift, värdegrundsarbete. Förslag på användningsområden:

  • Dela ut som enskild uppgift.
  • Jobba med i helklass – läraren läser dilemmat och eleverna svarar på frågorna.
  • EPA

Antal filer: 1
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader


Skapare : Littleseeds Kategori: