Är det rättvist att det är lika? redigerbar

Presentation som handlar om att det är ok att vara olika och att vi pedagoger anpassar på olika sätt för att alla elever ska få liknande förutsättningar.

Du får en pdf som innehåller länk och instruktioner hur du kommer åt och kan redigera materialet. Läs instruktionerna noga så att du ser hur du ska göra. 

Antal filer: 1
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader


Detta material har laddats ned: 7226 gånger