Domino-matte; arbeta med sambandet mellan addition och subtraktion

12,00 kr

I detta häfte tränar man sambandet mellan addition och subtraktion. Materialet utgår från en dominobricka i taget och arbetar med den talfamilj som brickan visar, t.ex 6, 7 och 13. Eleven skriver i förberedda rutsystem alla matematiska uttrycken för talfamiljen. Eleven tränar på kommutativa lagen i addition och att ”vända och vrida” på talen till subtraktioner. Totalt fyra uttryck. Att förstå sambandet mellan räknesätten, kunna hantera talfamiljer står med i läroplanens centrala innehåll i åk 1-3.

Här finns 10 sidor med övningar och exempel i talområde 0-18. 

Det finns två olika typer av uppgifter och de inleds med exempel:

  • att skriva 4 matematiska uttryck till dominobrickan
  • att med ledtrådar i de matematiska uttrycken klura ut hur dominobrickan ser ut.

Häftet kan med fördel ”krympas ned” till en liten bok A5-format. Kanske har ni den funktionen på kopiatorn; att skriva ut en ”broschyr” eller liknande.

Antal filer: 1
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader