“Du har makten att välja – värdegrundsarbete”

6,00 kr

Uppmaningar kring hur eleverna själva kan tänka kring hur de vill att andra ska se på dem! Sätt upp i klassrummet och arbeta kring dem. 

Antal filer: 1
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader