Engelska med tema kroppen

10,00 kr

Blandade uppgifter på engelska med tema kroppen..

  • Ordfläta / Crossword

  • Skriv ordet / Write the word

  • Dra linje från ordet till rätt kroppsdel/
    Draw a line from word to the right body part.

  • Fingrarnas namn /name of the fingers

  • Ordgömma / hidden words

  • Avsluta meningen / Finish the sentence

  • Med facit till flera av uppgifterna!

Antal filer: 1
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader