Engelska – My room

Engelska – arbetsblad där eleven har en ruta för att rita sitt rum med rader under att kunna skriva de olika föremålen på engelska. 

Antal filer: 1
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader


Detta material har laddats ned: 141 gånger

Skapare : skaparenelly Kategori: