Enkla meningar

15,00 kr

Enkla meningar är ett material med korta och lättlästa meningar. Använd materialet för att räkna ord i en mening, bygga egna meningar eller öva läsning. Laborera med materialet! Vad händer om orden byter plats? Betyder meningen ännu samma sak? Låt eleverna skapa meningar åt varandra och läsa tillsammans.

Orden som hör ihop har en färgad ram som visuellt stöd. Samtliga meningar börjar med versal (stor bokstav) och avslutas med punkt. Orden är övervägande ljudenligt stavade och vanligt förekommande. Många ord består av bokstäverna SOLARM (OSMORALE) som ofta är grunden i den tidiga läsinlärningen. Materialet fungerar väl till exempel för att använda till övningar i Bornholmsmaterialet där man ska räkna ord i meningar.

Materialet omfattar sammanlagt 28 meningar, meningarna består av två till fem ord. Det finns två sidor med meningar som består av två ord, två sidor som består av meningar med tre ord osv.

Skriv ut, laminera och klipp ut.

Antal filer: 1
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader