Exittickets

0,00 kr

Metakognition, att reflektera över sitt eget tänkande och lärande är nyttigt och bra att träna på tidigt. Jag har gjort några Exit-tickets med frågor som eleverna kan få reflektera över vid lektionens slut. Jag brukar förstora på A3 till de yngre barnen så är det lättare att skriva.

Antal filer: 1
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader


Detta material har laddats ned: 1428 gånger

Skapare : @kooperativa_klassresan Kategori: