EXPERIMENT med IS och SNÖ. UPPDRAGSKORT (18 st) med text + QR-koder

30,00 kr

Det finns 2 kort på varje sida; ett UPPDRAG och ett RESULTAT. QR-koderna går till ljudfiler, som förklarar mer kring uppdraget och resultatet! Man kan mycket väl använda korten utan QR-koderna. Texten står på korten!

UPPDRAGEN
handlar bl a om 
-smälta snö på olika sätt! Vad händer?
-hälla färg på snön! Vad händer?
-göra färgade isklossar att bygga med
-vad händer om man lägger föremål i vatten och ställer ut i kylan?
-göra istavlor! Hur då?
-frysa vatten i ballonger och måla på! Vad händer med färgen?
-göra islyktor

UPPDRAGSKORTEN
har bl a tagits fram och inspirerats av faktabladet ”EXPERIMENT med regn, snö,
frost, hagel och is” ur IDE´-pärmarna, som går att laddas ner! 

I faktabladet ”NEDERBÖRD regn, snö, frost och hagel” ur IDÉ-pärmarna får du veta hur de olika fenomenen uppstår! 

Välkommen
att upptäcka vad, som händer i naturen med NATURSPANARNA! /Kerstin Riedel

Antal filer: 1
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader