Paket skogsdjur: Igelkotten och ekorren

30,00 kr

Faktatext om igelkotten och ekorren med frågor till texten. 

Kan användas både i syfte att lära sig mer om igelkotten och ekorren samt som läsförståelseträning. 

Det finns också två enklare texter till ekorren med kortare meningar. Samt en med större text och större radavstånd. (Går även att använda för att klippa ut faktameningar och arbeta med tillsammans vid gemensamt skrivande).

Till båda texterna finns också en lucktext med. 

Passande för år 2-3 och eventuellt sva-elever eller svaga läsare i år 4.

Se även mitt material om haren.

Antal filer: 4
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader