Faktablad DJURENS FÖRBEREDELSER FÖR VINTERN ur IDÉ-pärmarna

20,00 kr

Pdf-filen består av 2 faktasidor + 1 sida med teckningar, som du får skriva ut och använda. På de båda faktasidorna får du veta hur djuren förbereder sig för vintern: fåglarna, fiskarna, gräshoppor, maskar, sniglar och snäckor, sorkar o möss, igelkotten, ekorren, bävern, haren, grävlingen och björnen.

-På 90-talet gjorde jag två stora fakta- och ide´pärmar kring djuren och växterna i vår närmiljö under olika årstider! Jag digitaliserar nu innehållet till pdf-filer att ladda ner. Du får även använda mina teckningar, som jag har copyrighten på. Roligt att materialet kommer till användning! /Kerstin Riedel

Antal filer: 1
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader