Faktatext om älgen

25,00 kr

Arbeta med faktatexter på varierade och roliga sätt. Titta på filmer, läs texter, svara på frågor, klipp och klistra, skriv egna faktatexter på roliga sätt.

Paketet innehåller:

  • faktatext om älgen
  • Läsförståelsefrågor där eleverna skriver egna svar
  • Läsförståelsefrågor med svarsalternativ (sätt kryss för rätt svar)
  • Två olika 6-fältare
  • Skriv faktatext utifrån stödord
  • Skriv faktatext utifrån rubriker
  • Skriv faktatext och rita bild till

Antal filer: 1
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader