korta faktatexter nr 1, för finskrivning, lästräning

15,00 kr

Innehåll:

14 olika faktatexter för att väcka intresse och uppmuntra läsning och skrivning.

Lappar med avprickning för att hålla reda på vilka kort man haft.

Stenciler med stödlinjer

Jag har gjort fler faktatexter. Sök på ”faktatexter nr 2”

Tipsrunda med 14 frågor samt tipstalonger 

Antal filer: 3
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader