Fjärilsånger

30,00 kr

 

Här har barnen möjlighet att lära sig två sånger om fjärilens livscykel. Båda sångerna har visuellt stöd. Varje sång har en länk till texten och tillhörande rörelser. En av sångerna är på svenska och den andra på engelska. Sångerna är lämpliga från förskolan upp till årskurs 4.

Antal filer: 1
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader