Flödesskriv till olika teman – 20 olika slides med 60 olika rubriker att skriva till

25,00 kr

Låt eleverna öva på att skriva olika texter med hjälp av denna presentation. Presentationen innehåller 20 slides med 60 olika rubriker till olika texttyper samt en stödstruktur. Det varje slide har gemensamt är att de alla innehåller en bild / illustration samt en tillhörande rubrik till en berättande text. Presentationen är tänkt att ge eleverna möjligheten att fördjupa sina kunskaper och göra dem säkrare på att skriva olika slags texter. Låt eleverna själva välja rubrik och texttyp, låt dem skriva enskilt eller tillsammans i par eller grupp.

 

Jag själv låter eleverna flödesskriva en stund varje morgon. Eleverna får i början på veckan välja en av de tre rubrikerna som de sedan ska skriva en stund på varje morgon. Flödesskrivningen är tänkt att vara ett roligt inslag i undervisningen där elevernas kreativitet får flöda, ett lekfullt sätt att lära.

Antal filer: 1
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader