FN – begrepp, förklaringar, bildstöd & facit

15,00 kr

Arbetsområde FN (Förenta Nationerna)
Passar utmärkt om man arbetar med Puls SO böckerna då dessa ämnesrelaterade
begrepp framgår i böckerna.

Innehåll
48 begrepp med bildstöd
48 begrepp med bildstöd & förklaringar
Tom mall att lägga till egna begrepp i.
Begreppen: varor, global, kultur, tradition, organisation, flykting, asyl, myndighet, utredning, flyktingförläggning, uppehållstillstånd, tillverka, arbetsmiljö, hälsovård, jordbruk, vaccin, malaria, slaveri, tortyr, bli förföljd, yttrandefrihet, försörja, förhindra, iaktta, omgiven av, enas om, diskrimineras, våld, fysiskt våld, psykiskt våld, funktionsnedsättning, medlemsland, hållbar utveckling, ojämlikhet, engagemang, välbefinnande, jämställdhet, sanitet, innovation, infrastruktur, konsumtion, marin, avskaffa, främja, bevara, FN, UNICEF, Samarbete.

Antal filer: 3
Filformat: zip, docx
Rekommenderad programvara: 7zip, Microsoft Word