FN-dagen

15,00 kr

Det här arbetshäftet visar på hur man är en bra kamrat. Allt börjar hos oss själva i arbetet med att skapa en bättre värld! Häftet är på 22 sidor och innehåller mycket bildstöd.

 Med bilder som stöd ges möjlighet att reflektera över:

  • Vad är en konflikt?
  • Hur är en god kamrat?
  • Hur vill du att andra ska vara mot dig?
  • Hur är du mot andra?
  • Kan länder vara osams?

Antal filer: 1
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader


Skapare : Frökenljusta Kategori: