Forntiden

35,00 kr

Ett paket med forntiden. Det finns ett sammanfattat ark med bildstöd per epok. Pappret ger en översikt av boplatsen, fornlämningar, gravar och gravgåvor, föda, gruppsammansättning och övrigt. Informationen om epokerna kommer från ”forntid i Sverige en introduktion av Dag Lindström”, universitetsföreläsningar samt källor som So rummet, museum som historiska.se och arkeologisk forskning från olika universitet som finns tillgängligt på internet. I paketet finns färgkodade tidslinjer med tillhörande bildstöd. Paketet innehåller också begrepp+bildstöd+förklaringar av exempelvis dösar, flinta, mikroliter och trälar som kan vara svåra ord att förstå. Jag har också gett tips på fyra aktiviteter som kan göras ihop med en elevgrupp under stenåldern, bronsålder och järnåldern. På den sista bilden finns ett exempel på hur man kan sätta upp tidslinjen i klassrummet. 

 • Innehåller tidsepokerna 
  • jägarstenålder
  • äldre bondestenålder
  • yngre bondestenålder
  • äldre bronsålder
  • yngre bronsålder
  • äldre järnålder
  • yngre järnålder
   • vikingatidAntal filer: 1
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader