Fortsätt att träna på uppställning

15,00 kr

Fortsättning på häftet ”uppställning addition och subtraktion”.

Efter att ha räknat ut uppgifter med uppställning i addition och subtraktion är det dags att gå vidare till att eleverna själva får träna på att skriva in talen i en uppställlning. Finns uppgifter med både addition och subtraktion.

Antal filer: 1
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader