Från energikälla till elektrisk energi, tre dokument

20,00 kr

Materialet innehåller kort information om de olika energikällorna. Fördelar, nackdelar, miljöpåverkan samt förloppet från energikälla till elektrisk energi.

Tre dokument.

Ett med all fakta,
ett med alternativ att ringa in det rätta eller stryka det som är fel,
ett med tomma rutor som kan fyllas på med fakta.

Antal filer: 3
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader


Skapare : Itninka Kategori: