Geografi – 87 begreppskort & Memory spel med bildstöd samt förklaringar

25,00 kr

Innehåll:
Begreppskort – skriv ut, laminera & häng upp i klassrummet eller använd under genomgång.
Memory/para ihop rätt bild med rätt beskrivning för att repetera ord och beskrivningar. Bra att använda som en uppvärmning när man arbetar med Geografi eller att spela när man har arbetat klart. Eleverna kan börja med att para ihop rätt bild med rätt beskrivning och därefter spela memory. 

87 begrepp med bildstöd & förklaring:
Gräns, jordyta, proportioner, mottagare, zooma in & ut, GPS (global positioning system), jordglob, satellit, sändare, flygfoto, kompass, väderstreck, bergstopp, höjdkurva, kompassros, kompassmål, skalstreck, kust, brant, latitud, longitud, nordpolen, halvklot, världsdel, Norden, huvudstad, dialekt, riksdag, kollektivtrafik, tätbefolkat, försörja sig, naturresurs, glesbefolkat, invånare, yta, regering, kraftverk, klimat, medeltemperatur, lövskog, bördig jord, sädesfält, odlingsmark, barrskog, årstid, väder, avverka, bruksskog, syre, urskog, å, bergskedja, fjäll, våtmark, älv, flod, frö, sågverk, ved, returpapper, skörda, jordbruk, mala, värmeelement, virke, timmer, spannmål, mejeri, gödsla, berggrund, gruva, stål, metall, jordlager, slakteri, hage, hetta upp, rost, fritidsfiske, vattenfall, damm, ull, vattenkraftverk, hamn, yrkesfiskare, smälta, garn, spinne

Samma begrepp kommer även med endast bildstöd.

Antal filer: 2
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader