Sveriges namngeografi

0,00 kr

Här kan eleverna öva och/eller testas på Sveriges namngeografi.

Tre kartor över Sverige, namngeografi över:

  • Sveriges tre största sjöar
  • Sveriges landsdelar
  • Sveriges landskap

Öva/testa genom matcha geografiska namn med rätt siffra:

  • placera ut siffrorna på rätt plats i kartan
  • skriv ut platsnamnen vid rätt siffra i listan
  • matcha siffrornas placering i kartan med rätt namn i listan

Tips! 
Öva även namngeografi på Wordwall.

Antal filer: 1
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader


Detta material har laddats ned: 7674 gånger