Geometri – arbetshäfte

15,00 kr

Ett häfte i geometri med bildstöd och exempel för att möjliggöra en självgående uppgift. Häftet består av sju sidor som tränar de geometriska formerna cirkel, kvadrat, rektangel och triangel. Begreppen sida och hörn behandlas också när eleverna ska skriva och ringa in hur många hörn/sidor som olika geometriska former har. Eleverna ska även finna figurerna i klassrummet och dra streck mellan exempelvis en mobiltelefon och en rektangel. 

Antal filer: 1
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader