Get to know me – 132 st talkort

30,00 kr

Uppdaterad version av 100 questions – to ask to get to know someone

132 stycken lära känna frågor på engelska. Perfekt att använda i engelska undervisningen, eleverna får öva på sin muntliga förmåga, utveckla sitt ordförråd, öva på att hålla igång ett samtal samtidigt som de ges möjligheten att lära känna varandra. 

Antal filer: 1
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader