Häfte med lättlästa extrauppgifter!

30,00 kr

Ett häfte (25 sidor) med blandade lättlästa läs- och skrivuppgifter, färglägga, lättlästa instruktioner samt lite matematik för nybörjarna! Häftet är ett ihopplock av olika paket som finns i butiken.

Antal filer: 1
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader