Hjärtan med budskap

6,00 kr

Sex hjärtan med texten:

  • Det är coolt att vara snäll.
  • Säg stopp när det behövs.
  • Bjud in fler till leken.
  • Var mot andra så som du vill att andra är mot dig.
  • Våga säg ifrån. Våga säg nej,
  • Om något känns fel kan du gå till en vuxen.

Ett hjärta per A4.

Förslagsvis kan ett A4 klippas i fyra bitar. Ge fyra elever en varsin bit att färglägga och sätt sedan samman bitarna igen. Låt antingen varje gruppmedlem färglägga fritt, alternativt skapa en samarbetsuppgift där varje grupp ska enas om vilka färger de ska använda. Bitarna ska då vara enhetligt färglagda när de väl sätts samman igen.

Antal filer: 1
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader