Infoplanscher/folder/studiematerial/underlag till arbete kring Blodomloppet

15,00 kr

Grundläggande material om blodomloppet med bilder och lite färre ord och begrepp. 
Detta är alltså från början en anpassning utifrån de som behöver hjälp med att skala av texten för att kunna ta till sig innehållet. Har dock insett att de små planscherna går att använda med hela klassen som en grund att bygga på där var och en kan anpassa hur mycket man gör efter sin förmåga. Har skrivit lite mer om detta i materialets inledning.

Tack för besöket och hoppas du kan få nytta av mitt material. / Caroline

Antal filer: 2
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader