Instructive text – Recipe for the perfect cinnamon bun

10,00 kr

How to make the perfect cinnamon bun. Låt eleverna skriva en instruerande text på engelska om hur man gör den perfekta kanelbullen. Eleverna kan till sin instruerande text färglägga sin kanelbulle och/eller de fyllningar som finns med på arbetsbladet. Låt eleverna sedan presentera sin instruerade text i mindre grupp eller helklass. Ett roligt sätt att utveckla elevernas kommunikativa förmåga och ordförråd i ämnet engelska. 

Antal filer: 1
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader