Intervju och reportage

35,00 kr

Låt eleverna intervjua varandra! I detta material får de förbereda och genomföra en intervju av en klasskamrat. Intervjun skrivs sedan om till ett reportage. Materialet går igenom reportagets olika delar, det finns en checklista för skrivande samt exempel på reportage. Det finns även en läxa inkluderad som låter dem intervjua en familjemedlem. 

Syftesdel finns med i presentationen, lämpad för LGR22.  Materialet kommer som både PDF och Powerpoint.

Antal filer: 2
Filformat: pdf, pptx
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader, Microsoft PowerPoint