jag lär mig om fjärilen

20,00 kr

Material innehållandes tankekarta, faktatext, sant eller falskt, fakta om fjärilens livscykel, blad för egen faktatext samt mall till en flipbook.

Använd hela, eller ta valda delar. 

Antal filer: 1
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader