Jag lär mig om hajen

10,00 kr

Häfte som innehåller: tankekarta, faktatext, sant eller falskt samt två sidor för egen text.

(Finns även med i mitt extrahäftesmaterial).

Antal filer: 1
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader