Jag lär mig svenska 3

70,00 kr

Ett arbetshäfte för nybörjare i svenska. Häftet innehåller olika övningar kring följande temaområden: hemmets olika rum, slöjd, sport, transport, verb, pronomen, motsats ord och prepositioner. Varje nytt kapitel inleds med en temasida med bilder och orden som ska tränas och sedan kommer en ordlista där eleven får träna att skriva orden.

Eleverna får sedan arbeta med olika uppgifter: söka efter orden, lösa korsord, läsa och dra streck till rätt bild, läsa text och måla efter instruktion, lucktexter med ord som saknas, skriva enkla meningar och svara på frågor, måla och skriva till bilder.

Häftet är gjort så att eleverna i stort sett kan arbeta med det på egen hand även då de är nyanlända och inte kan svenska. Det finns tydliga enkla instruktioner med exempel bildstöd och upprepningar för att träna in språket. 

Ordlistan och temasidan kan skickas hem som läxor.

Totalt 58 sidor och kopierar man dubbelsidigt blir det 29 sidor. 

Antal filer: 1
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader