Jag tränar med pennan

35,00 kr

Här är ett stort häfte där eleverna får träna sin finmotorik. 43 sidor med varierande svårighetsgrad.

OBS bilderna visar endast ett urval ur häftet.

Antal filer: 1
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader