Kalender 100% redigerbar

5,00 kr

100 % redigerbar kalender för höstterminen 2023. 
Varje vecka på 2 sidor 
Timkalender, från 08-16 varje dag. 
Extra ruta för övrig text. 
Måndag-fredag. 

Antal filer: 2
Filformat: pptx, pdf
Rekommenderad programvara: Microsoft PowerPoint, Acrobat Reader