Källkritik – jämför källor

10,00 kr

Låt eleverna öva på att tänka källkritiskt med hjälp av dessa arbetsblad. Arbetsbladen är tänkta att hjälpa eleven att utveckla ett kritiskt öga och förhållningssätt till olika informationskanaler. Låt eleverna jobba ensamma, i par eller i grupp.

Antal filer: 1
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader