Klassrumsjobb

30,00 kr

Att involvera elever i att hjälpa till och hålla ordning i klassrummet har många fördelar. Det skapar ansvarskänsla, främjar samarbete och lär eleverna värdesätta sin miljö. Ett organiserat klassrum ökar fokusering, stärker självkänslan och förbereder dem för framtida ansvar. Dessutom visar det vikten av gemensamt ansvarstagande. Därför skapar detta en positiv inlärningsmiljö och utrustar eleverna med ovärderliga färdigheter för livet.

Skriv ut och laminera. Använd dig av klädklämmor med namn på. Detta underlättar när de ska vara byte av uppgift.

Du köper en PowerPoint fil som du själv kan ändra uppgifterna efter eget tycke. 

Antal filer: 1
Filformat: pptx
Rekommenderad programvara: Microsoft PowerPoint