Klippövningar 7

20,00 kr

Klippövningar 7 är ett material som tränar finmotorik. Tanken med materialet är att man ska försöka klippa längs den streckade linjen. Materialet består av fem arbetsblad.

Antal filer: 1
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader