Uppgift: Kortskrivning (En ny planet)

10,00 kr

Klicka in på min butik för att hitta fler kortskrivningar. 

Uppgiften kallas kortskrivning och just denna går ut på att hitta på en ny planet genom att svara på ett antal frågor. Eleverna använder sin fantasi för att på ett visst antal minuter svara på fråga efter fråga.

Syftet är att eleverna ska öva upp sitt “skriv-flow” och tänka bort rätt och fel. Eleverna ska inte fokusera på skrivregler utan endast försöka skriva så mycket som möjligt. 

Eleverna behöver:

  • dator, iPad eller papper och penna.
  • vitt papper och färgpennor

Uppgiften innehåller:

  • en presentation med instruktioner och slides där varje slide innehåller en eller flera frågor eller en bild för inspiration. Antalet minuter står också på varje slide. Presentationen kan t.ex. visas upp av läraren på en skärm/projektor, steg för steg eller delas ut till eleverna som häfte där läraren säger “vänd blad” varje gång det är dags att svara på nästa fråga.

Förslag på arbetsgång:

1. Se till att eleverna har ett tomt dokument eller penna och papper framför sig. Se även till att de har ett vitt A4-papper och färgpennor tillhands så att de kan göra sliden som går ut på att rita sin planet.

2.  Gå igenom instruktionerna med eleverna. Var tydlig med syftet.

3. Visa en slide/fråga åt gången för eleverna. Läs upp frågan och låt den vara synlig under så lång tid som det står på varje slide. Ställ gärna en timer så blir det tydligt för eleverna när tiden är ute.

4. I slutet står det att eleverna får skriva klart, lägga till och/eller redigera/rätta. Det är bra att redan vid instruktionerna berätta för eleverna att de kommer att få möjlighet att göra det i slutet. Det minskar stressen när de inte hinner klart under frågornas gång.

Antal filer: 1
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader