Kroppen, sant eller falskt?

25,00 kr

Jobbar eleverna med kroppen? Perfekt! Här är ett material som utgår från den kooperativa strukturen ”Sant eller falskt?”. 

Det finns 22 påståenden om kroppen och dess organ och delar som är sanna, samt 13 påståenden som är falska. Dessutom finns det ett arbetshäfte med samma påståenden där eleverna själva kan visa sina kunskaper om kroppen genom att motivera varför ett påstående är falskt. 

Antal filer: 1
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader