Viktomvandling hekto till kilo och tvärtom

3,00 kr

Flashcards med vikt i kg på ena sidan och vikt i hg på andra

Från 1 hg= 0,1 kg till 100 hg= 10 kg

Antal filer: 1
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader