Läs och dra streck – icke ljudenlig stavning (Montessori)

15,00 kr

Innehåller 3 arbetsblad i 3 nivåer att dra streck från mening till rätt bild. Icke ljudenlig stavning enligt Maria Montessoris blåa språkmaterial. 

Antal filer: 1
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader