Läsa och hitta rätt bild_6 olika teman

30,00 kr

Läs och hitta rätt bild: 6 olika teman:

Var bor jag? 10 bildkort. 10 textkort.

Vems stubbe? 6 bildkort. 6 textkort.

Vem är jag? Tomtar. 10 bildkort. 10 textkort.

Vems mugg? 8 bildkort. 8 textkort.

Vem är jag? Snögubbar. 28 bildkort. 28 kort med mer text. 28 kort med mindre text.

VEMS GRAN? 11 bildkort. 11 kort med text i versaler.

Antal filer: 6
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader