Läsförståelse: 12 faktatexter om olika djur på engelska

30,00 kr

Hej på er!

Jag har skapat 12 olika faktatexter om olika djur på engelska. Det är ett utmanade språk och jag skulle rekommendera texterna för årskurs 4-6 för de elever som behöver utmaning. Kan även fungera för år 7-9. 

Jag har både använt texterna individuellt och i grupp. Individuellt har eleven fått leta upp de ord och uttryck han/hon tycker är svårt. Här tränar eleven både sin läsförståelse och strategier. När de arbetat i grupp ha de hjälps åt att översätta texten och svara på frågorna. Utifrån texten har gruppen sedan fått göra en presentation som de har redovisat för klassen. 

 

Det finns några texter som är något lättare vilket gör att de fungerar för de flesta.

Hoppas ni har givande lektioner! 🙂 

Antal filer: 1
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader