Läsförståelse-kort HBTQIA+

20,00 kr

9 st HBTQIA+-säkrade läskort att komplettera och uppdatera ditt övriga läsförståelse-material med, men även att ha som underlag vid samtal med klassen. 

*Finns som del av paket HÄR!

Fler läs- och skrivuppgifter:

Lättlästa Roliga läsförståelsekort

Lättlästa Läsförståelsekort med en twist

Läsförståelse skola

Läsförståelse Familjen

Berättande texter med stödord

Beskrivande text med färgläggning

Antal filer: 1
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader