Läsinlärning nivå 2 – Högfrekventa ord

10,00 kr

Material som kan användas vid träning av både läsflyt och ordbilder med både vana och ovana läsare. 

Inkluderar:

– Försättsblad som ger bakgrund till högfrekventa ord samt hur materialet kan användas. 

– Högfrekventa ord med versaler och gemener.

– Diplom som elever kan få när de klarat nivå 2. 

Antal filer: 1
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader