Lilla aktuellt – stödstruktur

0,00 kr

Vi använder detta reflektionsprotokoll/stödstruktur när vi tittar på Lilla Aktuellt skola. Eleverna skriver korta anteckningar under programmets gång. Sedan drar jag pinnar så får de välja något de vill dela med sig av. Ibland får andra elever fylla på och säga vad de tänker kring det som den första eleven sa. Ibland får de dela med sig av sina tankar till sin axelkompis eller lärgrupp. 

Antal filer: 1
Filformat: docx
Rekommenderad programvara: Microsoft Word


Detta material har laddats ned: 620 gånger

Skapare : jeanettesklassrum Kategori: