Abrahamitiska religionerna – Instuderingsfrågor + Prov (E-A) + Prov (E)

20,00 kr

Detta material innehåller instuderingsfrågor och 2 prov kopplat till betygskriterier i lgr22 för åk 6.  Det ena provet kan eleven visa kunskaper på E-A nivå. Det andra provet är enklare på en anpassad nivå för att uppnå endast E kriteriet. 

Antal filer: 3
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader